• CLOUD SCHOOL

     Online school management system that automates all departments & accessible from everywhere, anytime using any device.

     Access Website

    • MEMBERSHIP SYSTEM

     An advanced membership management system that help manage members data, communication, subscriptions, invoices and much more.

     Discover More

    • IKOMALI POS

     Multi-channel Cloud POS that helps you manage your business & sell to individuals or groups through our global E-commerce platform

     Visit Website

    • WATER BILLING

     An advanced water billing system that help manage recording of meter reading, generate invoices, send receipts, bulk-sms, bulk-email, auto-payments.

     Discover More

    • EDUCATION

     Our Cloud School System helps in management of schools right from admission, administration, accounts, stores, library, academics, digital learning and much more.

     Visit Cloud School Website

    • BUSINESS

     With Ikomali, You can automate operations of your business right from clients, products, invoices, sales, reports, POS etc. Generate Reports and analyse data

     Visit Ikomali Website

    • HEALTH

     With IDOC system, you are able to manage operations of your clinic or hospital from reception, consultation, pharmacy, accounts, laboratory and much more. System is ideal for clinics & small hospitals

     Visit IDOC Website

    • ORGANIZATIONS

     Helping organizations serve their members through our membership and project management systems. Ideal for associations, societies, NGOS

     Read More

    • CLOUD HOSTING

     Cloud hosting, makes applications & websites accessible using cloud..

     Read More

    • DIGITIAL MARKETING

     Digital marketing techniques  use an electronic device…

     Read More

    • IT CONSULTANCY

     Also referred, to as technology consulting, relates to services..

     Read More

    • MOBILE APPS

     Using solid expertise in mobile apps development, our team will help you..

     Read More

    • SOFTWARE DESIGN

     We design & develop high quality, cost-effective & reliable custom software’s

     Read More

    • WEB DESIGN

     The web is vast. As of today, there are billions of websites online, all..

     Read More

 • Contact Us

Кого не включаємо до облікової кількості штатних працівників?

Всі зареєстровані в Україні підприємці діляться на групи платників єдиного податку. Він обов’язково має збігатися з одним із кодів, зазначеним у реєстрі платників єдиного податку. Варто пам’ятати, що заборонені види діяльності за КВЕД мають певні винятки і обмеження у їх застосуванні для деяких груп єдиного податку. Тому, якщо Ви сумніваєтеся щодо правильності вибору КВЕД 2023 украина с расшифровкой і бажаєте убезпечити себе від подальшої відмови податкових органів в реєстрації Вас, як платника єдиного податку, звертайтеся до нас і ми допоможемо Вам не лише обрати саме ті види діяльності, які Вам необхідні, але і розібратися у всіх нюансах і тонкощах обраної Вами групи платників єдиного податку. Хоч і на старті буває складно визначити обсяг роботи та доходів надалі, але постарайтеся максимально охопити всі КВЕД. «40.3. МТСБУ має право залучати аварійних комісарів у порядку, встановленому Уповноваженим органом, для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків у випадках, визначених у статті 41 цього Закону, та необхідності перевірки дій страховика відповідно до пункту 36.3 статті 36 цього Закону». II групи, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до І та II категорій, пенсіонерів – громадян України, які особисто керують такими транспортними засобами, становлять 50 відсотків розміру базового платежу з урахуванням коригуючих коефіцієнтів, наведених у цьому Законі. І. Внести до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 p., № 1, ст.

296.10 ПК, п. 17 Закону від 20.09.2019 р. Відповідно до статті 18 Закону України “Про страхування”, для укладання договору страхування страхувальник подає страховику письмову заяву за формою, встановленою страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти договір страхування. Викупна сума – це сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в Уповноваженому органі, здійснена актуарієм і є невід’ємною частиною правил страхування життя. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України. При укладанні договору страхування страховик має право запросити у страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), та інші документи, необхідні для оцінки страховиком страхового ризику.

Незважаючи на широке розмаїття його видів, на мій погляд, особливе місце в цьому списку займає обов’язкове страхування предмета іпотеки, як послуга з найбільшим запитом на ринку великих корпоративних Клієнтів. По-друге, обов’язкове страхування чітко регламентоване на законодавчому рівні. Види обов’язкового страхування чітко прописані в Законі України «Про страхування». В таких випадках МТСБУ відшкодовується частина шкоди, яка не компенсована за договорами інших видів страхування. Правда, іноді узгодити подібне розширення вдається і у договорах добровільного страхування (у деяких випадках – за доплату). «17.5. При укладенні договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик зобов’язаний надати страхувальнику спеціальний знак державного зразка, який затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ». Це стосується як трансфертів з державного бюджету, так і власних фінансових ресурсів. Селекційно-племінна робота спрямована на поліпшення генетичної якості тварин шляхом ефективного використання в селекційному процесі найцінніших світових генетичних ресурсів для створення високопродуктивного поголів’я сільськогосподарських тварин. Частиною зобов’язань з податку на прибуток підприємств платників податку – власників, орендарів, користувачів земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, є позитивне значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок.

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Форма ведення обліку залежить від того, чи є підприємець платником ПДВ (див. Саме в цій заяві (незалежно від того, яким способом вона подається), ФОП вказує види діяльності, якими буде займатися. Оплата за процес реєстрації ФОП відсутня. Відкрити рахунок для ФОП можна в українському або у закордонному банку. 41.4. МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту потерпілих здійснює оплату послуг аварійних комісарів, залучених відповідно до пункту 40.3 статті 40 цього Закону». Про використання коштів цього фонду дирекція МТСБУ звітує щорічно перед Координаційною радою МТСБУ та президією МТСБУ». Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ у порядку, визначеному цим Законом.