• CLOUD SCHOOL

     Online school management system that automates all departments & accessible from everywhere, anytime using any device.

     Access Website

    • MEMBERSHIP SYSTEM

     An advanced membership management system that help manage members data, communication, subscriptions, invoices and much more.

     Discover More

    • IKOMALI POS

     Multi-channel Cloud POS that helps you manage your business & sell to individuals or groups through our global E-commerce platform

     Visit Website

    • WATER BILLING

     An advanced water billing system that help manage recording of meter reading, generate invoices, send receipts, bulk-sms, bulk-email, auto-payments.

     Discover More

    • EDUCATION

     Our Cloud School System helps in management of schools right from admission, administration, accounts, stores, library, academics, digital learning and much more.

     Visit Cloud School Website

    • BUSINESS

     With Ikomali, You can automate operations of your business right from clients, products, invoices, sales, reports, POS etc. Generate Reports and analyse data

     Visit Ikomali Website

    • HEALTH

     With IDOC system, you are able to manage operations of your clinic or hospital from reception, consultation, pharmacy, accounts, laboratory and much more. System is ideal for clinics & small hospitals

     Visit IDOC Website

    • ORGANIZATIONS

     Helping organizations serve their members through our membership and project management systems. Ideal for associations, societies, NGOS

     Read More

    • CLOUD HOSTING

     Cloud hosting, makes applications & websites accessible using cloud..

     Read More

    • DIGITIAL MARKETING

     Digital marketing techniques  use an electronic device…

     Read More

    • IT CONSULTANCY

     Also referred, to as technology consulting, relates to services..

     Read More

    • MOBILE APPS

     Using solid expertise in mobile apps development, our team will help you..

     Read More

    • SOFTWARE DESIGN

     We design & develop high quality, cost-effective & reliable custom software’s

     Read More

    • WEB DESIGN

     The web is vast. As of today, there are billions of websites online, all..

     Read More

 • Contact Us

Кодекс законів про працю України

Таким чином, наділивши постановою Кабінету Міністрів України Першого віце-прем’єр-міністра України відповідним додатковим повноваженням, Уряд вийшов за межі власних повноважень та діяв у спосіб, що не передбачений Конституцією та законами України, а отже, порушив, крім вищезазначених, і норми частини третьої статті 113, за якою Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується, зокрема, Конституцією та законами України, пункту 10 статті 116, за яким Кабінет Міністрів України здійснює повноваження, визначені Конституцією та законами України, частини першої статті 117 Конституції України, за якою Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими для виконання. ЦИТАТА. «За наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавець щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим договором. Зверніть увагу: цією нормою визначено, що роботодавці зобов’язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 % фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері – за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань (цю норму бюджетні установи в мирний час виконували не завжди). А чи потрібно відраховувати профспілкові внески із зарплати працівника в період дії воєнного стану?

Фактично, website що так – маємо гендерну рівність у дії . «1. У період дії воєнного стану не залучаються до роботи в нічний час без їх згоди: вагітні жінки і жінки, які мають дитину віком до одного року, особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота. 18 год – для осіб віком 16-18 років та 12 год – для осіб віком 15-16 років. Тобто відпустка без збереження зарплати для внутрішньо переміщених осіб та тих, хто виїхав за кордон, передбачена Законом № 2136 і надається на його підставі. ЦИТАТА. «1. У межах своєї діяльності професійні спілки повинні максимально сприяти забезпеченню обороноздатності держави та забезпечувати громадський контроль за мінімальними трудовими гарантіями, передбаченими цим Законом. Стаття 16. Забезпечення екологiчної безпеки i пiдтримання екологiчної рiвноваги на територiї України, подолання наслiдкiв Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави. Стаття 32. Нiхто не може зазнавати втручання в його особисте i сiмейне життя, крiм випадкiв, передбачених Конституцiєю України.

Депутатська фракцiя у Верховнiй Радi України, до складу якої входить бiльшiсть народних депутатiв України вiд конституцiйного складу Верховної Ради України, має права коалiцiї депутатських фракцiй у Верховнiй Радi України, передбаченi цiєю Конституцiєю. Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцiєю України та Регламентом Верховної Ради України. Частиною другою статті 9 Закону визначено, що „мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб”. Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом. За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України надає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. Інші акти є підзаконними: нормативні акти Президента України, органів виконавчої влади, органів судової влади та місцевого самоврядування. Також помилковим є обґрунтування такої позиції Конституційного Суду України посиланням на міжнародно-правові акти і практику Європейського суду з прав людини, оскільки ратифіковані Україною і чинні міжнародні договори є частиною національного законодавства України (частина перша статті 9 Конституції України) і в разі їх невідповідності Основному Закону України можуть бути визнані такими, що не відповідають Конституції України (частина перша статті 151 Конституції України).

Досить часто, коли ми вживаємо термін «законодавство» ми не задумуємось над тим, а які власне нормативно-правові акти відносяться до цього терміну. 11 (зупинення дії окремих положень колективного договору) залишимо для наступного випуску газети «Зарплата та кадрова справа». Як, і у мирний час, працівнику можуть оплачувати в підвищеному розмірі роботу у вечірні години (якщо це передбачено умовами колективного договору)8. «Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню). 9 Закону № 2136 передбачено на час воєнного стану винятки щодо забороненої за мирного часу праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. «ОП», 2015, № 5, с. І з прийняттям Закону № 2136, який набрав чинності 24.03.2022 р, в цьому питання нічого не змінилося. У пояснювальній записці до законопроєкту № 8313 (надалі – Законопроєкт), а саме в частині обґрунтування необхідності його прийняття вказано, що норми права, які регулюють питання надання та використання відпусток, а також деяких інших сфер законодавства про працю потребують модернізації з урахуванням змін його окремих положень, що відбулися в окремі роки, досвіду пандемії COVID-19, руйнівних реалій війни та необхідності швидкого післявоєнного відновлення країни.