• CLOUD SCHOOL

     Online school management system that automates all departments & accessible from everywhere, anytime using any device.

     Access Website

    • MEMBERSHIP SYSTEM

     An advanced membership management system that help manage members data, communication, subscriptions, invoices and much more.

     Discover More

    • IKOMALI POS

     Multi-channel Cloud POS that helps you manage your business & sell to individuals or groups through our global E-commerce platform

     Visit Website

    • WATER BILLING

     An advanced water billing system that help manage recording of meter reading, generate invoices, send receipts, bulk-sms, bulk-email, auto-payments.

     Discover More

    • EDUCATION

     Our Cloud School System helps in management of schools right from admission, administration, accounts, stores, library, academics, digital learning and much more.

     Visit Cloud School Website

    • BUSINESS

     With Ikomali, You can automate operations of your business right from clients, products, invoices, sales, reports, POS etc. Generate Reports and analyse data

     Visit Ikomali Website

    • HEALTH

     With IDOC system, you are able to manage operations of your clinic or hospital from reception, consultation, pharmacy, accounts, laboratory and much more. System is ideal for clinics & small hospitals

     Visit IDOC Website

    • ORGANIZATIONS

     Helping organizations serve their members through our membership and project management systems. Ideal for associations, societies, NGOS

     Read More

    • CLOUD HOSTING

     Cloud hosting, makes applications & websites accessible using cloud..

     Read More

    • DIGITIAL MARKETING

     Digital marketing techniques  use an electronic device…

     Read More

    • IT CONSULTANCY

     Also referred, to as technology consulting, relates to services..

     Read More

    • MOBILE APPS

     Using solid expertise in mobile apps development, our team will help you..

     Read More

    • SOFTWARE DESIGN

     We design & develop high quality, cost-effective & reliable custom software’s

     Read More

    • WEB DESIGN

     The web is vast. As of today, there are billions of websites online, all..

     Read More

 • Contact Us

Та чи варта ж вона його?

Знаки радянської епохи проступають у напівжар- тівливому, напівсерйозному протиставленні геології як практичної й сучасної за духом науки і археології з її «мертвим знанням» (той же мотив в оповіданні П.Загребельного «Печеніги); у класовій природі соціальної боротьби, у ан- тиклерикальному мотиві недопомога при народженні другої дитинийняття скіфського пантеону, вірувань, у тому, що першим ворогом посланців з майбутнього виступає віщун; радянським є сюжетний хід, коли герої проникають у скіфське суспільство, щоб влаштувати там революцію. Його модель – синтез найкращого, що мо- жуть дати обидві системи для того, допомога багатодітним сім’ям 2023 щоб забезпечити насамперед економіч- ний розвиток, соціальну справедливість, високу моральну свідомість. Прохоров – насамперед дослідник, хоч у минулому був хірургом. Як відомо, правда химерніша за будь-яку вигадку: важкопоранений лейтенант Загребельний сам п’ять днів пролежав без допомоги в укритті, поки його не полонили, тим самим, хоч як парадоксально, врятували німці-обозники; талановитий полководець, тридцятивосьмирічний генерал армії І.Черняхов- ський загинув у лютому 1945 р., а починав війну підполковником; артилерист Ю.Лотман, майбутній видатний філолог, вивчив на фронті французьку мову. Він був росіянином і писав по-росій- ськи, хоч і жив у Києві, але в межах того різновиду Російської імперії, що тоді звався Радянським Союзом. Він прагне осягнути радість, тотожну щастю і Богу. Він мислить масштабно, як державний діяч, мислитель, промисловець, поет, інженер – не тільки лікар.

Кібернетик і лікар – дру- зі-опоненти; не стільки доктор Джекіл і містер Хайд, скільки Шерлок Холмс і доктор Ватсон, Дон Кіхот і Санчо, Леверкюн і Цайтблом, вчитель і учень, який удвічі старший за вчителя. З погляду люблячих родичів, у випадку смерті оперованого лікар буде завжди винен, хай навіть операцію виконано якнайсумлінніше. Тобто навіть у позатекстовій реальності людина не завжди тотожна сама собі. Йдеться про поєдинок між добром і злом, у якому беруть участь навіть сили природи: «І довго ще не розсі- валася задушлива мла чаду над безіменною висотою. Якщо вона ще є, її – булька. Якщо Василь Шевчук осучаснював постать Г.Сковороди, то Ю.Мушке- тик осучаснює критичні закиди на його адресу, не враховуючи історичних ре- алій. Якщо хочемо образити людину. Інтелектуальні заняття вимагали вільного часу, вивищували над повсякденністю, робили таку людину незрозумілою, навіть ворожою для більшості, а отже, пов’язаною з потойбіччям, з лихими чи добрими силами. Трохи чи не заповзялися заморити їхніх дітей.

Що- правда, окремі «цікавинки» автор оминув як неістотні чи такі, що можуть небажаним чином вплинути на результати експерименту. Проте неможливо з математичною точністю вира- хувати міру готовності лікаря до операції того чи іншого ступеня складності. Проте стало зрозумілим, що небезпек він приносить більше, ніж блага. Можливо, військовий з нього вийшов би не менш видатний, ніж ма- тематик. Тиск державного офіціозу, чиновницькі обов’язки становлять для нього усвідомлену необхідність, зворотний бік творчої свободи. Необхідно пам’ятати про їхню специфіку, допомога багатодітним сім’ям 2023 але без них українська література буде неповною. Українська література упродовж усього періоду свого побутування де- монструє три глобальні ціннісні парадигми, в межах яких формуються ху- дожньо-інтерпретаційні моделі наукового світу: премодерн, модерн, постмо- дерн або, інакше кажучи, знання-мудрість, допомога багатодітним сім’ям 2023 знання-владу, знання-товар чи, ін- шими словами, теоцентризм, раціоцентризм, децентризм. Серед них нема- ло таких, до яких я безпосередньо причетний. Ключові фігури означених романів В.Винниченка і Ю.Смолича Ру- дольф Штор, Гальванеску, Нен-Сагор, Трембовський також великою мірою відносяться до цієї дихотомії.

Додатковим джерелом вивчення мотивації наукової діяльності у худож- ніх творах можуть служити зображально-виражальні засоби, особливості поетики романів В.Владка. У книжці І. Цюпи національний аспект педагогічної діяльності В. Сухом- линського неістотний і трактується формально. Цюпи «Добротворець» (1971), книга Б. Цюпи. «Повість про вчителя Сухомлинського» написано російською мовою, вона містить чимало цитат з праць видатного педагога, власне, кожен розділ починається фрагментом бесіди з павлиським учителем, текст твору насичений моноло- гами, дискусіями, проблемними ситуаціями; головний персонаж у книжці Б. Барокамеру нині використовують лише для реабілітації хворих з отруєннями чадним газом (Михайлові Івановичу вона була потрібна для операцій). Що вона ще потече по його жилах. Радянські лікарі дорікали Нен-Сагорові уніфіка- цією людини, але не помічали ще більшої уніфікації у себе на батьківщині. З нашого погляду, художній діалогізм – не стільки етап осягнення феномену, скільки платять за другу дитину 2023 якість його відтворення. Ні, допомога багатодітним сім’ям 2023 про гроші. Про дисертацію – за скільки років ми їм напишемо дисертацію. Протягом наступних трьох років мають по 840 грн щомісяця. Сегодня 15.10 получила 10320 и за 2 месяца по 860 грн. З нашого погляду, для розуміння головного конфлікту повісті «Думки і серце» продуктивною може бути теорія авторської свідомості, виплати на другу дитину 2023 при народженні оскільки художня спадщина М.Амосова має виразні ознаки автобіографізму.