• CLOUD SCHOOL

     Online school management system that automates all departments & accessible from everywhere, anytime using any device.

     Access Website

    • MEMBERSHIP SYSTEM

     An advanced membership management system that help manage members data, communication, subscriptions, invoices and much more.

     Discover More

    • IKOMALI POS

     Multi-channel Cloud POS that helps you manage your business & sell to individuals or groups through our global E-commerce platform

     Visit Website

    • WATER BILLING

     An advanced water billing system that help manage recording of meter reading, generate invoices, send receipts, bulk-sms, bulk-email, auto-payments.

     Discover More

    • EDUCATION

     Our Cloud School System helps in management of schools right from admission, administration, accounts, stores, library, academics, digital learning and much more.

     Visit Cloud School Website

    • BUSINESS

     With Ikomali, You can automate operations of your business right from clients, products, invoices, sales, reports, POS etc. Generate Reports and analyse data

     Visit Ikomali Website

    • HEALTH

     With IDOC system, you are able to manage operations of your clinic or hospital from reception, consultation, pharmacy, accounts, laboratory and much more. System is ideal for clinics & small hospitals

     Visit IDOC Website

    • ORGANIZATIONS

     Helping organizations serve their members through our membership and project management systems. Ideal for associations, societies, NGOS

     Read More

    • CLOUD HOSTING

     Cloud hosting, makes applications & websites accessible using cloud..

     Read More

    • DIGITIAL MARKETING

     Digital marketing techniques  use an electronic device…

     Read More

    • IT CONSULTANCY

     Also referred, to as technology consulting, relates to services..

     Read More

    • MOBILE APPS

     Using solid expertise in mobile apps development, our team will help you..

     Read More

    • SOFTWARE DESIGN

     We design & develop high quality, cost-effective & reliable custom software’s

     Read More

    • WEB DESIGN

     The web is vast. As of today, there are billions of websites online, all..

     Read More

 • Contact Us

Які зарплати пропонують під час війни

https://sylnaukraina.com.ua/finansy/zarplata/iakoiu-bude-zarplata-vijskovym-u-2023-rotsi-v-ukraini-ostanni-novyny.html https://sylnaukraina.com.ua/finansy/zarplata/iakoiu-bude-zarplata-vijskovym-u-2023-rotsi-v-ukraini-ostanni-novyny.html.

17) Особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, – на весь період їх роботи за цією спеціальністю. 13) Педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за спеціальністю. «69. Курсантам, які не мали військового звання до вступу у вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, після зарахування на навчання присвоюється військове звання рекрута, а після складання ними Військової присяги – військове звання солдата (матроса). За іншими курсантами, а також слухачами зберігаються військові звання, присвоєні їм до вступу в такі навчальні заклади. 119 Кодексу законів про працю України, за працівниками, призваними на військову службу за призовом осіб офіцерського складу або прийнятими на військову службу за контрактом, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб-підприємців, у яких вони працювали на час призову.

16) Сільським, селищним, міським головам – на строк виконання ними цих повноважень. При винесенні рішення про поновлення на роботі орган, що розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення щодо виплати працівнику середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більше ніж за один рік. Не враховуються виплати за виконання окремих доручень, або ж одноразові виплати, зокрема, компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, компенсаційні виплати на відрядження і переведення тощо. 235 КЗпП у випадку звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу працівник повинен бути поновлений на колишній роботі органом, що розглядає трудовий спір. Військовослужбовці, позбавлені військового звання, виключаються із списків особового складу військових частин після набрання вироком суду законної сили з дня початку строку відбування покарання. У разі поновлення особи, позбавленої військового звання за вироком суду, у попередньому військовому званні видається наказ про поновлення у військовому званні посадовою особою, якій надано право присвоювати таке військове звання.

Особи, позбавлені військового звання, можуть бути поновлені в попередньому військовому званні в разі звільнення від покарання на підставі закону про амністію чи акта про помилування. Народний депутат Олексій Гончаренко 29 березня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт “Про внесення змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо звільнення з військової служби під час дії воєнного стану військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, які набули право на звільнення зі служби та вислужили встановлений законом строк служби”. Для військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти строк вислуги у військових званнях сержантського і старшинського складу встановлюється шість місяців. 46. Для військовослужбовців рядового складу, курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти строк вислуги у військовому званні рядового складу не встановлюється. «79. Особи, позбавлені військового звання за вироком суду, поновлюються в попередньому військовому званні в разі скасування чи зміни вироку суду (у частині позбавлення військового звання) з дня позбавлення їх військового звання. Пониженим у військовому званні військовослужбовцям чергове військове звання присвоюється з урахуванням посади, яку вони обіймають, та строку вислуги у військовому званні, визначеного пунктом 46 цього Положення.

Первинне військове звання рядового складу присвоюється військовослужбовцям наказом командира військової частини, який призначає таких військовослужбовців на відповідні посади. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Українські солдати-строковики на час дії у країні воєнного стану щомісяця отримуватимуть додаткові виплати у розмірі 30 тисяч грн, у разі участі у бойових діях з відсічі російської агресії – 100 тисяч, повідомляє Міністерство оборони України. На виплату 100 тисяч грн щомісяця можуть розраховувати усі категорії військових, які беруть безпосередню участь у бойових діях чи забезпечують проведення заходів з нацбезпеки і оборони в районах та у період здійснення зазначених заходів , пропорційно часу участі у них. 14) Медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості. Застереження про те, що зазначені гарантії надаються тільки за основним місцем роботи громадянина, у ст.